Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus is sinds 22 juli 2002 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Ze studeerde bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Na een aantal jaren als consultant te hebben gewerkt in het bedrijfsleven werd Schultz inspecteur bij de Inspectie van Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën tot 1999. Van 1994 tot 2002 was zij lid van de gemeenteraad van Leiden. In 1999 werd zij voorzitter van de VVD-fractie. Van 1999 tot 2002 was zij tevens wethouder.

Als staatssecretaris is Schultz verantwoordelijk voor luchtvaart, water, personenvervoer en capaciteitsverdeling van het spoor. Door veranderingen in het klimaat is de functie steeds belangrijker aan het worden. De uitbreiding van Schiphol, het aanwijzen van overstroomgebieden en het toezien op trajecten als de HSL en de Betuwelijn zijn stuk voor stuk onderwerpen die tot grote maatschappelijke beroering leiden.

Meer over Schultz kunt u nalezen door de links in het rechtermenu te volgen.