Mohamed-Salah Omri groeide op in Tunesië, waar hij een Bachelor of Arts behaalde aan de universiteit van Tunis.

 Zijn vervolgstudies deed hij in Amerika, aan de universiteit van Washington in St. Louis, waar hij vergelijkende literatuurwetenschap studeerde. Aan de universiteit van Exeter in Groot-Brittannië was hij hoofddocent en voorzitter van het Centre for Mediterranean Studies. Daarna ging hij terug naar zijn alma mater in St. Louis en was hoogleraar Arabische taal en literatuur. Omri is op dit moment verbonden aan de faculteit oriëntalistiek (de studie van Oosterse talen en beschaving) van de universiteit van Oxford.