George Tenet werd geboren in New York op 5 januari 1953 als zoon van een Griekse immigrantenfamilie. Hij studeerde aan Georgetown Universiteit in Washington (BA) en behaalde zijn master aan de School of International Affairs van de Colombia Universiteit in New York.

Vanaf 1985 werkt Tenet voor de senaatscommissie voor inlichtingen waar hij in 1988 hoofd van wordt. Onder president Bill Clinton is Tenet werkzaam voor de Nationale Veiligheidsraad waar hij fungeert als speciale assistent van Clinton en als hoofd inlichtingenprogramma's.

In 1995 wordt George Tenet benoemd tot onderdirecteur van de CIA. Na anderhalf jaar volgt hij CIA-baas John Deutch op en wordt op 10 juli 1997, onder de regeringsperiode van president Bill Clinton, hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst.

Hoewel het de procedure is dat een CIA-directeur wordt vervangen als er een nieuwe president aan de macht komt, blijft George Tenet bij het aantreden van de regering George W. Bush zitten. Als CIA-baas stond Tenet bekend als een aardige, capabele man die zowel onder Democraten als Republikeinen werd gerespecteerd. Hij had een goede, persoonlijke relatie met president Bush. Maar als Democraat en als 'overblijfsel' van de Clintonperiode paste Tenet niet in het neoconservatieve straatje van vice-president Dick Cheney en minister van Defensie Rumsfeld.

Na de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center en het Pentagon ligt het functioneren van de CIA hevig onder vuur. De inlichtingendienst zou te weinig hebben gedaan om een aanval op de Verenigde Staten te voorkomen. George Tenet erkent dat de CIA op de hoogte was van de bedreiging van Osama bin Laden en dat ze meer had moeten doen om de VS tegen een eventuele aanval te beschermen.

De aanloop naar de Irak-oorlog brengt de CIA opnieuw in een lastig parket. Voor Tenet betekent de oorlog uiteindelijk het einde van zijn carrière bij de CIA. Tenet verklaart tegenover Bush dat het bewijs voor massavernietigingswapens in Irak overweldigend is, een uitlating die haaks staat op eerdere bevindingen van de CIA. Als later blijkt dat er geen massavernietigingswapens te vinden zijn in Irak, betaalt Tenet hiervoor de prijs. Na 7 jaar als hoofd van de CIA stapt Tenet op 11 juli 2004 wegens 'persoonlijke redenen' op.

Ondanks het weinig glorieuze einde van zijn carrière ontvangt Tenet voor zijn werkzaamheden in 2004 uit handen van president George W. Bush de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor een burger, de Presidentiële medaille voor vrijheid.

Door Imke van Hoorn