Value at Risk

In de uitzending ‘De schuld van de bank’ vraagt Pablo Triana aandacht voor mathematische modellen zoals VaR, waarmee banken risico’s systematisch te laag inschatten.

Pablo Triana is specialist op het gebied van risicoberekening en het gebruik van mathematische modellen in de financiële sector. Deze modellen zijn volgens hem van groot belang bij het begrijpen van het (wan)gedrag van banken. Triana is als docent verbonden aan de prestigieuze ESADE business school in Madrid. Hij schreef drie boeken: Corporate Derivatives (2006); Lecturing Birds On Flying (2009) en The number that killed us (2011), waarin hij uitlegt hoe het VaR risicomodel aan de basis staat van de huidige financiële crisis.

Value at Risk (VaR) is een mathematisch model waarmee bankiers berekenen hoeveel  kapitaal zij verplicht in kas moeten hebben. Doordat het model er vanuit gaat dat de toekomst hetzelfde zal zijn als het verleden en de mogelijkheid van extreme gebeurtenissen wordt genegeerd, leidt het model volgens Triana tot een veel te optimistische inschatting van de risico's .

Door de risico's zo laag in te schatten kunnen banken toe met (te) kleine kapitaalbuffers. En dat te kleine kapitaalbuffers banken kwestbaar maken is wel gebleken in de kredietcrisis. Triana ziet het gebruik van het VaR model dan ook als DE oorzaak van de problemen waar banken in beland zijn: ‘No other single number ever impacted, shaped and disturbed market (and thus economic) activity as profoundly as it did’.

Overigens boekte Triana in mei van dit jaar een succes in zijn missie tegen het gebruik van het VaR model. Het Bazels Comité - het orgaan dat de internationale regels voor bankentoezicht ontwerpt- besloot een verbod op het gebruik van VaR in een zogenaamde consultatieronde voor te leggen aan de financiële sector. Een definitief voorstel van de bankentoezichthouders over een 'VaR-verbod' wordt echter niet voor 2014 verwacht.