Ir. Kees Vriesman is sinds 2001 directeur van Staatsbosbeheer. Deze zelfstandige organisatie zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van natuur in Nederland.

Staatsbosbeheer beheert ongeveer 250.000 ha natuur, minstens 3500 ha daarvan liggen in het Groene Hart. Voor zijn aanstelling bij Staatsbosbeheer heeft Vriesman verschillende functies bij de overheid bekleed. Waarvan de meest bekende zijn aanstelling als directeur-generaal van de Rijksplanologische Dienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is.

Vriesman is afgestudeerd in Weg- en Waterbouwkunde en Civiele Techniek. Hij is zijn carrière bij de overheid begonnen in 1978. Tot 1991 heeft hij met name managementfuncties bij Verkeer en Waterstaat en VROM vervuld. Daarna is hij uit de ambtenarij gestapt en directeur bij Moes Bouwbedrijf geworden. Vervolgens is hij in 1997 overgestapt naar ABN-AMRO om daar de functie van directeur Corporate Real Estate te bekleden.

Vanaf 1998 is Vriesman weer terug bij de Rijksoverheid, maar nu in de functie van directeur-generaal van de Rijksplanologische Dienst (VROM). In de periode tot 2001 komen een aantal belangrijke rapporten onder zijn verantwoordelijkheid tot stand, waaronder de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Bovendien heeft Vriesman de vorming van het Ruimtelijk Planbureau geïnitieerd.