Vitale ziet de fraude schandalen rond Parmalat meer als een teken van een vergaande crisis binnen het internationale zakenleven dan als een typisch geval van fraude binnen een Italiaans familiebedrijf.

Parmalat als symptoom van een systeem

Marco Vitale (1953) is behalve docent aan de universiteit van Padova, aan de universiteit Bocconi en Vice President en docent aan de Vrije Universiteit "Carlo Cattaneo", ook lid van het bestuurscomité van de School van Management Istao.

Als bedrijfseconoom, dook Vitale op in de Nederlandse media in verband met het grootste Europese fraude schandaal in de geschiedenis. Hij merkte o.a. op dat je de problemen bij Parmalat geen uniek verschijnsel is en ook al helemaal niet behandeld moet worden als een crimineel verhaal, maar juist als een typisch zakenverhaal. Parmalat is slechts het topje van de ijsberg. In feite is het hele internationale bedrijfsleven in gevaar omdat men constant op het randje van het ontoelaatbare balanceert en daar vaker wel dan niet overheen gaan.

Vitale is niet alleen academicus maar bekleedt tevens functies in een scala aan bedrijfstakken, van het bankwezen tot de Italiaanse spoorwegen, van het hospitaalbestuur tot gemeenteadviseur van verschillende gemeenten. Daar begeleidt hij gemeenten in hun proces in modernisering en privatisering.

Vitale wees op de betrokkenheid van de America Bank en verschillende andere investeringsbanken bij het Parmalat schandaal. Hierbij toonde hij aan dat het Parmalat fraude geen typisch Italiaans probleem representeert maar de crisis in de internationale handel aantoont.