Basel III

Het Bazels comité ontwerpt internationale regelgeving voor bankentoezicht. Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandsche Bank, was tot 2011 voorzitter van het comité.

Nout Wellink

Dr. Nout Wellink was van 1997 tot 2011 president van De Nederlandsche Bank. Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1975 in de economie op de inkomenselasticiteit van het Nederlandse belastingstelsel. In 2011 is Wellink benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau voor de bijzondere prestaties die hij als president van De Nederlandsche Bank heeft verricht. Van 1970 tot 1982 was Wellink directeur Algemene Financiële en Economische Politiek bij het ministerie van Financiën en vervolgens directielid bij de Nederlandsche Bank, waar hij in 1997 als opvolger van Wim Duisenberg president werd. Daarnaast was Wellink lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), voorzitter van de Bank for International Settlements (BIS) en vanaf 2006 voorzitter van het Bazels comité, dat verantwoordelijk was voor het meest recente verdrag over regulering van het internationale bankwezen: Basel III.

Basel III

In september 2010 kwamen centrale bankiers en toezichthouders het Basel III akkoord overeeen. Basel III, een vervolg op de eerdere akkoorden Basel II en Basel I, is een set afspraken waarin onder andere de kapitaalseisen voor banken vastgelegd zijn. 

Het Bazels comité is sinds juli 2008 bezig geweest met het opstellen van dit nieuwe akkoord. Belangrijk speerpunt van Basel III is een flinke verhoging van de kapitaalbuffers van banken. De gedachte achter de verhoging is dat banken een grotere buffer moeten hebben voor slechte tijden. Centraal in het akkoord staat de verhoging van de zogeheten 'core tier 1 ratio', een maat voor de kapitaalsterkte van de bank. Deze gaat omhoog van 2 procent naar 7 procent. De 2 procent bleek tijdens de kredietcrisis veel te laag om de tegenslagen op onder andere de Amerikaanse huizenmarkt het hoofd te kunnen bieden.