C3-kerk predikant Steve Warren vindt dat de nadruk in de aflevering ‘Het welvaartsevangelie’ te veel ligt op geld. Hij geeft een toelichting.

Wat vindt u van de documentaire ´Het welvaartsevangelie´?

In de aflevering wordt de nadruk gelegd op het financiële aspect. Dat we mensen helpen om rijk te worden, terwijl dit niet het doel is van de kerk. De beelden van de doop en de bijeenkomst geven wel een realistisch beeld van de kerk, maar de totale documentaire, in combinatie met het Nigeria verhaal schetst het beeld dat het vooral om geld gaat. Dit is een bijzaak, een consequentie van het geloof in God, maar niet waar het omdraait.

Wat is dan het centrale doel van de C3-kerk?

Het doel van de C3-kerk is om mensen de kans te geven een relatie aan te gaan met God. Wanneer God in je leven komt dan helpt hij in elk aspect van je leven. Niet alleen op het werk maar ook in het familieleven bijvoorbeeld. Het begint met het innerlijke: God vult een gat op, waardoor je met meer zekerheid de dagelijkse uitdagingen aanpakt. De nadruk ligt op wat God nu, in dit leven, voor de gelovige kan betekenen. Mensen zijn nog niet echt bezig met het hiernamaals, daarom is het goed om te focussen op dit leven en hoe God dit leven beter maakt. Het is geen probleem als succes wordt beloont met geld, maar we benadrukken de waarde die generositeit heeft.

Op welke manier is de C3-kerk anders dan andere kerken?

We willen net als andere kerken zorgen dat mensen een relatie met God kunnen ontwikkelen. We hebben dus dezelfde boodschap alleen gebruiken wij een andere methode. We communiceren op een manier die meer past bij deze tijd. Jezus gebruikte bijvoorbeeld veel voorbeelden uit de landbouw en de visserij, omdat dat in die tijd de belangrijkste sector was. De C3-kerk vervangt deze met voorbeelden uit de kantoorsituatie. Daarnaast wordt er meer gebruik gemaakt van moderne muziek en multimedia. De C3-kerk richt zich op de nieuwe generatie, opdat deze ook een kans krijgt om God te leren kennen.

Hoeveel verdienen u en Phil Pringle?

Van Phil Pringle weet ik niet hoeveel hij verdient. Ikzelf heb een gemiddeld inkomen en ik weet niet of dat hoger is dan dat van andere predikanten.