Op zaterdag 25 mei zullen de vijf finalisten van de Plattelandspioniers hun idee aan de jury en het publiek presenteren tijdens de speciale Meet Up in De DRU Cultuurfabriek in Ulft. De vakjury is inmiddels bekend en hierbij stellen we hen graag aan je voor.

Bettina Bock

Bettina Bock is hoogleraar ‘Inclusieve Plattelandsontwikkeling’ aan Wageningen University & Research en bijzonder hoogleraar ‘Bevolkingsdaling en Leefbaarheid in Noord Nederland’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ze doet al jaren onderzoek naar de ontwikkeling van het platteland, in Nederland en daarbuiten. In deze onderzoeken staan de kansen en bedreigingen van het leven op het platteland centraal.

Juist in deze tijd van versnelde verstedelijking is het volgens haar van groot belang om de toekomst van het platteland veilig te stellen. Zonder een gezond platteland is er ook geen goed leven in de stad, is haar stellige overtuiging.

'De nieuwe manieren van organiseren en de nieuwe verbindingen op het platteland zijn ook interessant voor elders,' zegt Bettina. Het is de veerkracht van het platteland en haar bewoners die haar met name inspireert. 'Het platteland moet niet iets zijn waar iedereen voor wegloopt. De krimp is een feit maar er is veel inzet om het platteland leefbaar te houden. Ik hoop dat deze verkiezingswedstrijd dat laat zien en dat het ook motiveert.'

Samen met haar collega’s in Wageningen en Groningen doet Bettina momenteel onderzoek naar onder andere de relatie tussen stad en platteland, de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en de overheid, de toenemende regionale ongelijkheid in Europa, en de rol van bewonersinitiatieven op het platteland in Finland en Japan.

'De krimp is een feit, maar daar is genoeg verzet tegen. Ik hoop dat deze verkiezing dat laat zien'

Tegenlicht zoekt pioniers!

Wie komt met concrete oplossingen of ideeën voor de toekomst en geeft met initiatieven in eigen buurt of netwerk de wereld een zetje in de goede richting? VPRO Tegenlicht zoekt twee keer per jaar pioniers op allerlei gebieden: van duurzame, eerlijke mode tot zeewierboerderijen, en van zwerfvuilambassadeurs tot armoedebestrijders. We laten zowel jullie, het publiek, als een vakkundige jury stemmen op de beste ideeën en we bieden de finalisten een podium tijdens een speciale Meet Up. 

'Ook steden hebben het platteland nodig'

Hamit Karakus

Hamit Karakus is sinds 2014 directeur van Platform31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Samen met overheden, maatschappelijke organisaties en de wetenschap kijkt Platform31 naar trends in stad en regio.

Voor zijn aantreden als directeur bij Platform31 was Karakus politiek actief voor de PvdA Rotterdam. Van 2006 tot 2014 was hij wethouder Ruimtelijke Ordening, Wonen, Vastgoed en Stedelijke economie in de gemeente Rotterdam.

Volgens Karakus heeft het platteland een aantal opgaves, waaronder krimp en vergrijzing, maar liever kijkt hij naar hoe het platteland de stad kan versterken. Het platteland levert namelijk een belangrijke bijdrage voor de groei van steden: 'Steden hebben het platteland nodig. Wat is er nodig voor bijvoorbeeld woonconcepten om die versterkende kant goed tot zijn recht te laten komen?'

De stad en de regio gaan onlosmakelijk met elkaar verbonden worden, volgens Karakus: 'Wat moeten we daarvoor verzinnen? De pioniers moeten daarvoor flexibel genoeg zijn, buiten de gebaande paden gaan en buiten de problematiek denken.'

Karel Smouter

Journalist Karel Smouter schrijft vanuit Deventer voor onder andere het Algemeen Dagblad en De Correspondent over verschillende thema's. Tot augustus 2017 was Smouter adjunct-hoofdredacteur van De Correspondent. De afgelopen maanden trok hij als correspondent het land door om te schrijven over de Provinciale Staten.

Daarnaast is hij docent constructieve journalistiek aan de Hogeschool Windesheim. Afgelopen jaar richtte hij met zijn studenten Derestvan.nl op: een netwerk voor journalisten om de 10 miljoen Nederlanders die buiten de Randstad wonen beter in beeld te krijgen.

'Wanneer het in de media over 'de regio' of 'het platteland' gaat, vallen al gauw woorden als krimp, vergrijzing, leegloop en stilstand,' zegt hij. 'Ik verwacht van deze plattelandspioniers dat ze kunnen helpen dit beeld te kantelen of op zijn minst bij te stellen. Daarbij kijk ik als journalist niet alleen naar het plan, maar ook naar de persoon en het verhaal achter het plan. Ik hoop bakken vol inspiratie op te doen!'

'Als journalist kijk ik niet alleen naar het plan, maar ook naar de persoon en het verhaal'

Kom naar de Meet Up!

Op zaterdag 25 mei wordt de winnaar van de Plattelandspioniers gekozen, tijdens de speciale Meet Up in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Reserveer hier (gratis) een plekje.