Sienie Strikwerda (1921) is vredesactiviste

Sienie Strikwerda was van 1971 tot 1976 was president van de Nederlandse Christen Vrouwenbond. In 1974 werd ze in die hoedanigheid lid van de Nationale Adviescommissie Emancipatie, waar ze ook vicevoorzitter van is geweest. Begin jaren 80 was Strikwerda voorzitter van het Komitee Kruisraketten Nee.

Strikwerda vertelde in een interview met de Trouw dat haar feminisme is begonnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze tijd werd ze ongehuwd zwanger en alleen via een briefje van haar vader kon ze ontslag krijgen van haar baan als verpleegster. In een artikel van de Opzij zegt ze:

De tijd bepaalt welke idealen je hebt. Van meet af aan ben ik feministe geweest. In de jaren zeventig heb ik als voorzitster van de Nederlandse Christen Vrouwenbond thema's als vrije abortus, geboorteregeling en homoseksualiteit ter sprake gebracht. Dat waren toen schokkende onderwerpen voor veel christenvrouwen. Maar ik ben altijd een hardlopertje geweest. Ik vind het nog steeds belangrijk zélf na te denken. Het opkomen voor de zwakkeren, voor gerechtigheid heb ik vanuit mijn gereformeerde opvoeding meegekregen. Dat is de bodem in mijn ziel.

Het Komitee Kruisraketten Nee voerde actie tegen het plaatsen van 48 kruisraketten in Woensdrecht. Dit was onderdeel van het Navo-dubbelbesluit, waarbij in totaal 572 middellangeafstandsraketten in West-Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, België en Nederland geplaatst zouden worden. Na de vredesdemonstratie van het Interkerkelijk Vredesberaad in 1981, werd in 1982 het Komitee opgericht. Op 29 oktober 1983 organiseerde het Komitee de grootste demonstratie ooit in Nederland gehouden: 550.000 demonstranten doen mee. Het Komitee biedt premier Lubbers 3.7 miljoen handtekeningen aan. Het kabinet besluit voorwaardelijk en met twee jaar uitstel toe te stemmen voor het Navo-dubbelbesluit. Nederland zal alleen kruisraketten plaatsen als de Sovjet-Unie voor 1 november 1985 meer dan 378 kernraketten zou hebben geplaatst. Uiteindelijk wordt Nederland het enige land waar geen kruisraketten geplaatst worden als gevolg van het INF-verdrag.In 1985 werd het Komitee Kruisraketten Nee opgeheven.

Dit jaar wordt Sienie Strikwerda 91 jaar. Momenteel woont ze in een verzorgingstehuis in Amsterdam. Sienie Strikwerda was van 1971 tot 1976 was president van de Nederlandse Christen Vrouwenbond. In 1974 werd ze in die hoedanigheid lid van de Nationale Adviescommissie Emancipatie, waar ze ook vicevoorzitter van is geweest. Begin jaren 80 was Strikwerda voorzitter van het Komitee Kruisraketten Nee.