Andrée van Es (Den Haag, 1953) is politicus

Andrée van Es studeerde Spaanse taal- en letterkunde en Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Op tweeëntwintigjarige leeftijd werd ze lid van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), om vanaf 1981 werkzaam te zijn als kamerlid voor diezelfde partij. In 1986 ontstond er een intern conflict bij de PSP, naar aanleiding van een plan voor een lijstverbinding met de Communistische Partij van Nederland (CPN) en Politiek Partij Radikalen (PPR) voor de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. Hierop besloot PSP-fractievoorzitter Fred van der Spek op te stappen en verder te gaan als eenmansfractie. In de verkiezingen van 1986 verloor de PSP twee van haar drie zetels, en werd Andrée van Es eveneens voorzitter van een eenmansfractie.

In 1989 ging de PSP op in GroenLinks: de nieuwe samenwerking met de CPN, de PPR en de EVP (Evangelistische Volkspartij). Kort daarna verliet Van Es de Tweede Kamer en ging aan de slag als programmamedewerker voor onder meer de VPRO en de NOS, en als directeur van het Amsterdamse debatcentrum De Balie. In 2010 keerde ze terug naar de politiek, om te gaan werken als wethouder voor GroenLinks in Amsterdam. In deze rol beheert ze de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Diversiteit en Integratie, Inburgering, en Bestuurlijk Stelsel.