Ad Verbrugge (Terneuzen, 1967) is filosoof

Filosoof Ad Verbrugge (1967) is universitair hoofddocent sociale en culturele filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
 
Verbrugge groeide op in een gelovig protestants milieu in Terneuzen, waar hij ook de middelbare school doorliep en al vroeg in de weer was met vragen over het ontstaan van de wereld en de aard van de samenleving. Hij koos dan ook voor een studie filosofie, die hij volgde aan de Universiteit Leiden van 1985 tot 1991. In 1994 werd hij er benoemd tot universitair docent wijsgerige ethiek. Vijf jaar later - na een inhoudelijk conflict met zijn promotor in Leiden - promoveerde hij aan de KU Leuven op een proefschrift over de omstreden Duitse filosoof Martin Heidegger. In Leiden werd hij in 2002 verkozen tot docent van het jaar. In zijn veelbesproken boek Tijd van Onbehagen (2004) ontleedt hij aan de hand van fenomenen als zinloos geweld en de vorming van Europa de geest van deze tijd, die zich in de ogen van Verbrugge kenmerkt door het ontbreken van gemeenschapszin en een gebrek aan bezieling. Verbrugge wil zich inzetten om de samenleving te veranderen. Dat levert hem naast veel bijval ook kritiek - vooral uit linkse hoek - op. 
 
In een geruchtmakend essay in NRC-Handelsblad (2005) stelde hij het procesdenken van managers in zorg, onderwijs en andere publieke sectoren aan de kaak. Dit essay verscheen in de bundel Beroepszeer - Waarom Nederland niet goed werkt, van het wetenschappelijk instituut van het CDA over beroepseer en de technocratie van de managers. Verbrugge is voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland en adviseur van het televisieprogramma Buitenhof. Verbrugge is ook zanger en gitarist van de Leidse rockband Dusk.

(Foto: Merlijn Doomernik)