Jeltje van Nieuwenhoven (Noordwolde, 1943) is voorzitter van de tweede kamer

Jeltje van Nieuwenhoven (Noordwolde, 1943) werd in 1998 Nederlands eerste vrouwelijke Tweede Kamervoorzitter. Na haar opleiding tot bibliothecaresse werkte zij bijna twintig jaar in verschillende bibliotheken, waaronder die van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijke bureau van de Partij van de Arbeid. In 1981 kwam ze voor de PvdA in de Tweede Kamer, waar ze de portefeuilles emancipatie, mediazaken, cultuur en sociale zaken onder haar hoede kreeg. In 2002 was ze kort fractievoorzitter.

Bij de Kamerverkiezingen in januari 2003 behaalde ze ruim 220.000 voorkeurstemmen, waarmee ze haar populariteit in den lande overtuigend bewees. Ze verliet de Tweede Kamer in 2004 om Gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland te worden. Die functie moest ze eerder dit jaar om gezondheidsredenen neerleggen. Momenteel is zij voorzitter van de kandidaatstellingscommissie van de PvdA voor de Tweede-Kamerverkiezingen in 2007. Daarnaast vervult ze verscheidene bestuurlijke functies in de culturele wereld.

(Foto: Merlijn Doomernik)