Willem Schinkel (Kampen, 1976) is socioloog

De vijfde Zomergast van dit seizoen is de jonge socioloog Willem Schinkel.
Willem Schinkel (Kampen, 1976) is een Rotterdamse socioloog, die in 2005 cum laude promoveerde op een proefschrift over geweld (Aspects of Violence). Dit boek, dat veel stof deed opwaaien, werd bekroond met de Willem Nagelprijs van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie. Geweld is vaak een doel op zich - de kick die het kan geven is ook gewoon ‘lekker’ - was een van Schinkels conclusies.
Met zijn bijzondere, nietsontziende blik op Nederland trekt hij de laatste jaren met zijn artikelen en boeken de aandacht van pers en vakgenoten. Binnen zijn vakgebied noemt men Schinkel een ‘radicale denker’ die scherpzinnig en meedogenloos analyseert en redeneert. Zijn boek Denken in een tijd van sociale hypochondrie (2007) is ‘briljant’ genoemd.
 
Sinds 2005 is Schinkel universitair docent in de theoretische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert onder meer over de staat, ‘integratie’ en de sociologie van de liefde. In 2007 verscheen Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij. Dit boek werd door NRC Handelsblad als één van de 100 beste boeken van het jaar gekozen. ."We leven in een hypochondrische maatschappij, die te veel doet aan zelfanalyse en zich allerlei kwalen aanpraat", aldus Willem Schinkel.
 
In zijn werk haalt Schinkel de vanzelfsprekendheid van de taal waarin het integratiedebat in Nederland wordt gevoerd onderuit en pleit hij voor afschaffing van het integratiebeleid.
Deze week verscheen zijn nieuwe boek De gedroomde samenleving, een voor een breed publiek toegankelijke analyse hoe wij over ‘integratie’ en ‘de samenleving’ spreken.

Schinkel kreeg begin augustus 2008 een Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Schinkels bekroonde project heet De virtualisering van burgerschap en de staat van de staat. Globalisering zorgt op veel terreinen voor het minder machtig worden van natiestaten. In dit onderzoek wordt geanalyseerd hoe staten daarop reageren door een nieuwe, meer moraliserende invulling te geven aan burgerschap.
 
(Foto: Viviane Sassen)