Every Little Step is de making of van de Broadway revival van de musical A Chorus Line. Die musical, uit 1975, is gebaseerd op gesprekken die maker Michael Bennett met jonge musicaldansers over hun leven en hun werk heeft gehouden.

Every Little Step heeft eigenlijk drie verschillende lagen: oude bandopnamen van de gesprekken die het ruwe materiaal vormden voor A Chorus Line , gesprekken met de oorspronkelijke acteurs over de ontstaansgeschiedenis van A Chorus Line, en het maanden durende auditieproces voor de revival van de show.

Het fragment gaat over de auditie voor de rol van 'Paul'. Verschillende kandidaten laten hun versie horen van de monoloog van de oorspronkelijke Paul, Nicholas Dante, over zijn homoseksualiteit en de relatie met zijn vader, maar niemand overtuigt. Revival-regisseur Bob Avian en zijn mensen kunnen maar geen geschikte kandidaat vinden voor deze belangrijke rol, tot Jason Tam binnenkomt.

Bob Avian was bij de oorspronkelijke opvoering in 1975 de rechterhand van regisseur en choreograaf Michael Bennet, en is nu de regisseur van de revival. Hij is de man die na de auditie duidelijk geëmotioneerd is en nog net kan uitbrengen: ‘Sign him up!’ Naast hem houdt ook casting director Jay Binder het niet droog...