Big Pokey, Lil’Flip en Shasta zitten in de auto bij het Kappa Beach-strandfeest en geven een freestyle ten beste; op een bekende hip hop melodie improviseren ze een rap. De muziek is van DJ Screw, de grondlegger van de door overmatig marihuanagebruik ingegeven Chopped & Screwed-techniek, waarbij het toerental van een originele plaat tot ongeveer 70% teruggebracht wordt en zo veel meer mellow klinkt. Deze muziekstroming is zeer populair in de purple drank-, oftewel hoestdrankgebruikersscéne