1973: Interviewer Ruud ter Weijden vraagt Mohammed Ali of het klopt dat er in Jakarta een tweede match komt tegen de Nederlandse bokser Rudie Lubbers. Ali barst uit in een vrolijke en uitdagende tirade. Hij pakt de camera en spreekt recht in de lens zijn publiek toe.

1988: Ruud ter Weijden interviewt Mohammed Ali vijftien jaar later. We zien een trillende, moeilijk pratende man. Ter Weijden vraagt hem  wat er mis met hem is, waarop Ali vertelt aan Parkinson te lijden. Wel geeft hij blijk nog altijd te beschikken over een goed humeur. En zoals hij zelf aan het einde ook stelt: “I am still fast.”