Monseigneur Bekkers, bisschop van ’s Hertogenbosch, genoot landelijke bekendheid door zijn maandelijkse tv optredens in het KRO-programma Brandpunt. Zijn opvatting over anticonceptie, uitgesproken in deze rede, was opvallend vooruitstrevend en in strijd met de officiële kerkleer. Leo Swaab, de vader van Dick Swaab, was betrokken bij de introductie van de pil in Nederland.