Interview van Chris Kijne met de Indiase econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen over diens boek Identiteit en geweld. Sen waarschuwt hierin voor nationalisme. Hij stelt dat het verkeerd of te versimpeld uitleggen van identiteit, zoals het toedichten van een enkele eigenschap aan een heel volk, tot geweld kan leiden. Verhofstadt zegt hierover: “Categorisering van groepen mensen is meestal gebaseerd op religie. Dan zijn mensen van een andere religie opeens allemaal terroristen. Of zoals in mijn land waar mensen die een andere taal spreken voor vijand worden aangezien. Of zoals de Roma’s in Frankrijk allemaal voor criminelen worden versleten. Identiteitsdenken leidt tot deze veralgemenisering, terwijl identiteit iets veel ruimers is, veel complexer.”