Hulp bij een zelfgekozen dood blijft omstreden, ondanks dat het wettelijk in gevallen van uitzichtloos en ondraaglijk lijden is toegestaan. Artsen zijn vaak huiverig om euthanasie toe te passen op chronisch psychiatrische patiënten en op hen die lijden aan (beginnende) dementie. Voor ik het vergeet is de reconstructie van de laatste jaren van het leven van Paul van Eerde. Van Eerde had Alzheimer in een beginnend stadium. Deze erudiete chemicus liet zijn omgeving weten dat hij een einde aan zijn leven wenste te maken voordat de ziekte hem volledig zou hebben gedebiliteerd.