Eten voor India (1966) was een hulpactie waarbij geld werd ingezameld voor de hongersnood in India. Op de Nederlandse TV riep presentatrice Mies Bouwman op om geld te geven. Na de acties ‘Redt een kind’ (1959) en 'Open het dorp' (1963) was dit een volgende succesvolle televisiehulpactie

Eten voor India

Aktie eten voor India , Mies Bouwman
De Actie: Eten voor India

"Eind december 1965 werd de wereld gewaar dat in India een catastrophe groeide. De Minister van Voedselvoorziening en Landbouw, Mr. Soebramaniam verklaarde toen openlijk in de Verenigde Staten dat er een verschrikkelijke hongersnood in India dreigde. De oogst van 1965 werd 15 miljoen ton lager geschat dan die van 1964 - het uitblijven van de regens was hiervan de voornaamste oorzaak - terwijl de bevolking in één jaar met 12 miljoen groeide." (Verslag Eten voor India, Novib, 1967)

‘Eten voor India’ is een samenwerking van Novib (voorloper Oxfam Novib), Mensen in Nood, Unicef, Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen (voorloper Kerkinactie) en Unesco Centrum Nederland om de mensen in India te helpen. De actie is twee uur lang op radio (Nederlandse Radio Unie, een van de voorlopers van de Nederlandse Omroep Stichting) en televisie (Nederlandse Televisie Stichting, voorloper van de NOS en NTR). De inzameling vindt plaats in openbare gebouwen, waar ambtenaren zitten die de donaties tellen. Die geven de hoeveelheden door aan de landelijke centrale in Amsterdam.

’s Avonds wordt het opgehaalde bedrag bekendgemaakt op radio en televisie: 26 miljoen gulden is er in totaal opgehaald. De actie was zo succesvol omdat er vele verschillende partijen effectief samenwerkten. Niet alleen werkten hulporganisaties mee, maar ook de hulp uit de radio- en televisiewereld zorgde voor bekendheid, waardoor Nederland India snel te hulp schoot.Bekijk hier meer foto's van de actie met presentatrice Mies Bouwman

Suseela

Suseela met neushoorn Sai Taro in Artis, ca. 1988

Het olifantje Suseela werd uit dankbaarheid voor de opbrengsten van ‘Eten voor India’ door de Indiase jeugd geschonken aan de Nederlandse kinderen. Ze was toen ongeveer vijf jaar oud. Ze kreeg onderdak in Artis. Haar naam betekent: ‘Zij met het goede karakter’.

In 2004 vertrok ze met de vrouwelijke Artis olifant Jumbo naar Ostrava in Tjechië. Suseela heeft nooit kinderen gekregen, hoewel de mannelijke olifant Murugan haar toekomstige echtgenoot werd genoemd (Artis Nieuws, 1967).

Murugan was ook een geschenk uit India, ditmaal van de toenmalige premier Pandit Nehroe. Deze olifant wist echter niet precies “hoe het moest”. Suseela en Jumbo werden naar een andere dierentuin verplaatst omdat Artis met jongere dieren wilde gaan werken, met resultaat. In 2011 werd het olifantje Mumba geboren.

In Artis werd Suseela verzorgd door Cor Bemelman, die onlangs nog langs is geweest bij Suseela in Tjechië. Het gaat daar nog steeds goed met haar. Murugan is inmiddels overleden.

Zie hier een foto van de ontvangst van Suseela in de jaren '60.

Joseph Luns achter zijn bureau, Nederland 1964

Joseph Luns achter zijn bureau, Nederland 1964.

Joseph Luns, bijna 20 jaar minister van Buitenlandse Zaken

In het fragment spreekt Joseph Luns (1911-2002). Na zijn ministerschap werd hij secretaris-generaal van de NAVO. Tot 1974 was hij lid van de Katholieke Volkspartij. Hij stond bekend als een rechts, conservatief politicus met een goed gevoel voor PR.

Lees meer over minister Luns bij de Koninklijke Bibliotheek.