Uitzending in de Zendtijd voor Politieke Partijen waarin de dan 20-jarige Ben Verwaayen, dienstmilitair, zijn keuze voor de VVD toelicht. De interviewer in het filmpje is de latere VVD-minister Rudolf de Korte. Voordat Verwaayen aan het woord komt is eerst Haya van Someren (1926-1980), VVD-icoon uit de jaren ’60 en ’70, aan de beurt. Onder haar voorzitterschap groeide de VVD van 30.000 naar 80.000 leden

Haya van Someren-Downer (1926-1980)

Haya van Someren was vanaf 1969 vier jaar lang voorzitter van de VVD. Voordat ze de politiek in ging was ze eerst kunstredacteur bij de Telegraaf, om er daarna als parlementair redacteur aan de slag te gaan. Voor haar tijd als voorzitter was ze bestuurslid van de VVD in Amsterdam en na 1973 penningmeester van de VVD. Samen met Hans Wiegel en Harm van Riel vormde ze in de jaren '70 het gezicht van de partij.

Ze was onder andere tegen de Mammoetwet die er in 1968 voor zorgde dat de mulo, mms en hbs afgeschaft werden en opgingen in de mavo. Haya van Someren zette zich ook in voor training en opleiding van VVD-leden. Na haar dood werd in 1981 de Haya van Somerenstichting opgezet, die zich hiervoor inzet.

Reclame voor de VVD

In 1973 heeft de VVD 1 miljoen stemmen gekregen. Hans Wiegel verschijnt aan het einde van de uitzending zelf in beeld. De VVD maakt hier reclame, want “Als je stemt, waarom zou je dan geen lid worden?”.

Ze interviewen vier stemmers over hun keuze om lid te worden van de VVD. Aan het woord komen naast de jonge militair Ben Verwaayen ook nog: een zelfstandig elektricien, een huisvrouw en een projectleider in de bouwnijverheid. Na iedere motivatie verschijnt er een telefoonnummer in beeld met daarvoor de tekst: “Als de VVD uw partij is, waarom zou U dan geen lid worden?”.

Op de achtergrond van het fragment wordt het nummer Billy Boy van het Ahmad Jamal trio gespeeld.

Zendtijd voor de Politieke Partijen

Iedere partij heeft zendtijd om haar boodschap over te brengen en om stemmers of, zoals hier, leden te werven. Meer historische uitzendingen terug zien kan hier. Het Commissariaat voor de Media bepaalt of een politieke partij zendtijd krijgt. Hiervoor moet de partij bij de laatst gehouden verkiezingen één of meer zetels hebben behaald in de Tweede, of de Eerste Kamer. Het gaat niet om zendtijd van de Publieke Omroep, maar om zendtijd die vergelijkbaar is met die van de Ster.