psalm 84

rkk, 1999

Beatrice de Graaf besloot haar avond met Psalm 84 vers 3 en 4. De opname is afkomstig van het RKK-programma Kruispunt en werd in 1994 in Putten opgenomen.

Welzalig hij, die al zijn kracht

En hulp alleen van U verwacht,

Die kiest de welgebaande wegen;

Steekt hen de hete middagzon

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,

En stort op hen een milden regen,

Een regen, die hen overdekt,

Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;

Elk hunner zal, in 't zalig oord

Van Sion, haast voor God verschijnen.

Let, HEER der legerscharen, let

Op mijn ootmoedig smeekgebed;

Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;

Leen mij een toegenegen oor,

O, Jacobs God, geef mij gehoor.


 

advertentie