‘Vreemdelingen en bijwoners’ is een documentaire van Geertjan Lassche over de Molukse Matthijs Souhaka die als tweejarige vanuit Indonesië naar Nederland verhuist.

Souhaka groeit op in Kamp Conrad in Rouveen, Staphorst. In het fragment is te zien hoe Souhaka in gesprek is met een boer uit de omgeving van het kamp. Het blijkt dat de boeren gemeenschap en de Molukkers over het algemeen volledig langs elkaar heen leven. Er is maar weinig contact tussen de twee groepen. Het confronterende gesprek tussen de boer en Souhaka illustreert het slechte contact dat tussen de Molukse kampbewoners en de autochtone bevolking bestond. 

reacties van kijkers

Paul

Helaas, ik had heel graag eens met meneer Souhoka gesproken over deze zeer waardevolle reportage. Zelf ben ik als Nederlands kind relatief veel met Molukse kinderen bevriend geweest. Heel hartelijke mensen, maar er bleef een bepaalde afstand ondanks goede vriendschappen. Zo wist ik van de paramilitaire oefeningen die elke zaterdagochtend in de bossen gehouden werden maar mocht daar natuurlijk niet bij zijn of met anderen over spreken. De meeste moeders van mijn klasgenoten spraken geen woord Nederlands hoewel ze al meer dan 20 jaar in Nederland woonden. Dat terwijl vader en de kinderen doorgaans prima Nederlands spraken, ik vroeg me toch steeds af waarom die moeders dat dan niet van hun man of kinderen leerden. 20 jaar is toch een lange tijd... toen in 1970. Lees verder...

deborahaugustina

Respect voor Oom Mathijs Souhoka voor het maken van deze mooie documentaire! Ik denk dat hij heeft gesproken, niet alleen namens hemzelf, maar ook namens vele Ooms en Tantes van de 2e generatie Molukkers in Nederland, die opgroeiden in de kampen, kampten met hun identiteit, daarna hun leven moesten voortzetten in de molukse woonwijken, met hun kinderen en kleinkinderen.. Tja, en wat is dan Thuis, waar is Thuis?? Oom Mathijs, Rust zacht in vrede, daar waar voor u nuThuis mag zijn.. Terimah Kasih dan Selamat Djalan.. ke Rumah tempat jang senang! 

Jacqueline Stuivenberg

Een hele aandoenlijke reportage. De heer Souhoka, zocht iets wat hij niet heeft kunnen vinden. Vreselijk dat hij is overleden, de woede en spanningen en frustratie hadden zich bij hem opgehoopt denk ik. Dat zelfs de 94- oude Joodse man, zich niet een kon inleven in het verdriet van Mathijs vond ik ongelooflijk moeilijk om te zien. Ik heb respect hoe of de Molukse bevolking zich heeft gehandhaaft in de Nederlandse samenleving. Ik zou willen dat men zich hier wel welkom had gevoeld! Nederland heeft een ere-schuld in te lossen onder deze Knil-militairen.

Joke Tualseket

Wat een prachtige, ingetogen,indrukwekkende documentaire.
En zo belangrijk dat dit doorverteld wordt. Het leven van al deze mensen vraagt om erkenning en respect. En dat wist deze man op een duidelijke manier op mij over te brengen. Alle respect voor hem..Hij heeft het prachtig gedaan..

Hwwevanderpol

Lieve Mathijs, ik begrijp zo jou verdriet, ik bekijk en luister naar jou zo grote verlies wat jou ongevraagd is afgepakt! Jullie vaders vochten voor het zo verre Nederland. Werden van hun mooie eilanden gerukt om te vechten voor de Koloniaal die daar de lakens uit deelde! Zij hadden grote plantages waar de Javaan werkte en de vrouwen als baboes werkte voor een kleine sou jullie Molukkers werden geronseld om voor de boelanda zijn vieze zaakjes op te knappen, de Mollukkers waren sterk en hadden meer veerkracht dan de onderdanige Javaan! Lees verder...

Rudy Muskitta

Meskipoen beta seng kenal antoea pribadi beta maoe mengoetjap keloearga besar Souhoka poenja selamat doeka dengan kehilangan oom Thijs. Tadi malam beta nonton siaran ditelepisi dengan penoeh kesedihan oleh karena memang ternjata bangsa Belanda seng mengarti katong matjam katong seng mengarti dong.

Oom Thijs poenja selamat djalan!

Sopo!

Rudy Muskitta

meer reacties op HollandDoc