Close Up: 'De kunst van het lijden'

De kunst van het lijden

Hans Dorrestijn is schrijver, cabaretier en liedjesschrijver. In zijn komisch-zwartgallige teksten staat de worsteling die Hans met het leven voert vaak centraal. Tegenslagen in de liefde, depressie en alcoholisme, maar ook het gevoel dat een dag maar niet voorbij gaat, of waarom juist jij altijd degene bent die dit allemaal moet overkomen.

In Close Up: De kunst van het lijden vertelt Hans Dorrestijn openhartig over zijn leven en hoe zijn ongelukkige jeugd en aangeboren gevoeligheid een belangrijke voedingsbodem voor zijn creativiteit vormden, maar hem ook veel verdriet brachten.

VIDEO
Hans Dorrestijn

SOORTEN ELLENDE
Melancholie
Allenig
Huilen

'Heb ik dat weer'

'Deze dag komt wel om'