Mijn leven ligt in puin

De illustraties van Nastia Cistakova kenmerken zich vaak door een gevoel van ongemakkelijkheid. De spitsvondige teksten in combinatie met de tekeningen hebben iets wrangs en tegelijkertijd humoristisch. Deze serie gaat over mensen die met hun zwaarmoedigheid proberen om te gaan.

TEKENINGEN
Nastia Cistakova
Speciaal gemaakt voor VPRO Zwelgplek

SOORTEN ELLENDE
Huilen