De gedroomde eeuw: Deel 14: ''Op vrouwen, vooruit in de strijd!''

OVT, VPRO

De gedroomde eeuw: Deel 14: ''Op vrouwen, vooruit in de strijd!''

OVT, VPRO

Aan het einde van de 19e eeuw begon bij vrouwen het besef door te dringen dat zij tweederangs burgers waren. Indien zij gelijkwaardig aan de man wilden worden, dan moesten zij strijden voor kiesrecht. Ze verenigden zich in vrouwenbonden en gingen schoorvoetend de straat op om voor het eerst te demonstreren. De golf van vrouwenbonden en vrouwenverenigingen die zich op allerlei terreinen inzetten is de eerst feministische golf.

Eind jaren zestig van de 20ste eeuw bleek dat de positie van vrouwen nog steeds ondergeschikt was. De seksegelijkheid stond wel formeel in de wet, maar de praktijk was anders; geen gelijk loon voor hetzelfde werk, slechte sociale wetten en geen voorzieningen voor werkende vrouwen. Opnieuw gingen vrouwen de straat op, nu met leuzen als 'Baas in eigen buik', 'de pil in het ziekenfondspakket' en 'recht op abortus'. Ze vormden vrouwenpraatgroepen en richtten Blijf van mijn lijf-huizen op voor vrouwen die mishandeld werden. De tweede feministischegolf was een feit. De documentaire bestaat grotendeels uit HA-fragmenten, aangevuld met vraaggesprekken met politicologen Marianne Braun en Jet Bussemaker, tevens PVDA-Kamerlid.

Aan de orde komen: de achtergestelde positie van de vrouw in de 19e en begin 20ste eeuwse wetgeving; de aanloop tot de grondwettelijke invoering van het vrouwenkiesrecht in 1922; de nog immer achtergestelde maatschappelijke en wettelijke positie van de vrouw in de jaren '50 van de 20e eeuw; de opheffing in 1956 van de 'wet van de handelingsonbekwaamheid' van gehuwde vrouwen; de achtergestelde positie van vrouwen in het sociale zekerheidsstelsel omdat dit gebaseerd was op het kostwinnersschap; de activiteiten van Dolle Mina en Man Vrouw Maatschappij; de reactie van de overheid vanaf de jaren '70 op de maatschappelijke discussie over de positie van de vrouw; de afschaffing onder druk van Europese richtlijnen van het kostwinnersprincipe binnen het sociale zekerheidsstelsel in de jaren '80; de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen sinds de jaren '80.

Omlijst met citaten uit historische bronnen, waaronder het artikel 'Het onbehagen van de vrouw' uit 1968 van de feministe Joke Kool-Smit.