OVT, 2014-04-13, 11.28 Spoor Terug, Rode Hulp 2

OVT, 2014-04-13, 11.28 Spoor Terug, Rode Hulp 2

In het Spoor Terug: de Rode Hulp, een tweedelige serie over het communistische verzet in Groningen tijdens en vóór de oorlog. Vanaf de jaren dertig hielpen de geestverwanten van Marx, Lenin en Stalin Duitse vluchtelingen, die in het Groningse land een welkom onderdak vonden. In de oorlog zelf werd het verzet werkelijk verzet. Zondag deel 2: Het verzet, samenstelling Leo Siepe.