2014-06-01, OVT 10.38 Individualisering

2014-06-01, OVT 10.38 Individualisering

De ‘ik-mens‘ Wie een spijkerbroek draagt, betoont zich een vrij individu. Wie een hoofddoek draagt -- zeker als deze kleurloos en vormloos is -- wordt al gauw aangezien voor een kuddedier.’  Individualisering is ontaard in groepsdwang. Zo stelt de historicus Bram Mellink in zijn proefschrift ‘Worden zoals wij’, over de individualisering als ‘geloof’ en rolmodel in onderwijs en samenleving na de oorlog. Het zogenoemde ‘ik-tijdperk’ uit de jaren tachtig, heeft zijn wortels niet zozeer in de jaren zestig, maar is al in de jaren vijftig te vinden, betoogt Mellink. De historicus komt vertellen over de ‘ allerindividueelste ontplooiing van de allerindividueelste expressie’  als maatschappelijke norm. Een norm waar  multicultureel Nederland maar moeizaam uit de voeten kon.