Hugo Blom

Omdat ik heel belangrijk ben, krijg ik soms een uitnodiging die u niet krijgt en als ik niet gewoon zou moeten werken, zou ik de helft van mijn dagen kunnen vullen met het aflopen van openingen, persuitjes, snoepreizen, congressen, weet ik veel wat allemaal. De helft mag niet vanwege de governance code, en de andere helft interesseert me niet.

Maar nu wel. Op XX februari – ik houd de datum expres geheim – wordt namelijk in het Prinsenhof in Delft het Plakkaat van Verlatinghe (1581) onthuld. Dat klinkt een beetje alsof het net klaar is, maar de onthulling slaat op het feit dat dit historische document bijna nooit het Nationaal Archief in Den Haag verlaat. Het Plakkaat zal later in 2019 topstuk zijn in een tentoonstelling waarin onder meer ook de grondwet van Thorbecke en de abdicatie van Beatrix worden getoond. Ook historisch, maar minder tot mijn verbeelding sprekend, omdat er nu eenmaal af en toe een grondwet moet worden gemaakt, en een vorst eens moet aftreden. Het Plakkaat kan gezien worden als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. Het gezag van vorst Philips II werd verworpen met als voornaamste argument dat hij zijn plichten niet was nagekomen.

Terwijl ik dit schrijf, zijn duizenden scholieren onderweg naar Den Haag om te protesteren tegen de halve maatregelen die het kabinet neemt om de klimaatdoelen te halen.
Zoals zo vaak wordt er veel gepraat en weinig gedaan en gaan we met z’n allen naar de ratsmodee. Dat is denk ik uiteindelijk onvermijdelijk, maar enig uitstel is welkom. Dus, Generatie Z, nu jullie toch in de hofstad zijn, loop even langs dat Nationaal Archief. Mocht demonstreren niet helpen, dan ligt daar nog wat inspiratie voor een alternatief.