Bureau Buitenland laat met de online serie Klimaatvluchtelingen zien hoe mensen wereldwijd nu al geraakt worden door de opwarming van het klimaat. Deze vijf beeldverhalen zijn gemaakt door onze correspondenten.

klimaat, conflict, migratie

De snelle verandering van het klimaat stelt veel landen in de wereld voor grote uitdagingen op het gebied van migratie en vredesopbouw. Extreme droogte leidt tot geweld en versterkt conflicten, zoals zichtbaar wordt in landen als Nigeria of Somalië.

Maar ook stormen en overstromingen, al dan niet het gevolg van de stijging van de zeespiegel, bedreigen mensen in hun dagelijks bestaan. 

Zo verdwijnt het moeraslandschap in de Amerikaanse staat Louisiana onder water. Dit leidt tot de gedwongen verhuizing van de traditionele bewoners. In een land als Pakistan komen twee extremen voor. In het noorden, bij het hooggebergte van de Himalaya, trekken dorpelingen weg vanwege de vele overstromingen en in het zuiden omdat het er niet meer regent.

nog niet naar Europa

Vaak is deze migratie lokaal en regionaal: men verkast in eigen land of naar een buurland. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld geen grote groepen migranten bekend die als gevolg van het klimaat op weg zijn naar Europa. 

Maar dit wil niet zeggen dat klimaat niet tot grote veranderingen leidt: op veel plaatsen in de wereld, van het Amerikaanse continent tot in Afrika en Azië, zien bewoners zich noodgedwongen hun spullen in te pakken. Ze trekken weg omdat de plaats waar ze wonen en werken onleefbaar wordt.

het verdwijnende eiland

Jurriaan van Eerten & Eline van Nes
Een traditionele gemeenschap van Native Americans in Louisiana moet zijn eiland verlaten vanwege kusterosie en de stijgende zeespiegel.