Vrijheid van nieuwsgaring dupe van antiterrorisme wet