Mathijs Deen, schrijver van De wadden, vertelt

Wat maakt Ameland zo bijzonder?

'Dei nait wil dieken mout wieken' (Wie niet wil dijken moet wijken) luidt het gezegde; en waar de Nederlanders dijken bouwen, wijken de eilanders. Zij leven met een heel andere instelling, zij buigen mee met het weer, mee met de wind.

In de 13de eeuw, toen Friesland zijn dijken bouwde, waren de Waddeneilanden dan ook echt van het vasteland afgescheiden. Niemand maakte zich er echt druk om of wilde iets met die 'rovers, piraten en lastige lui' te maken hebben. Er was ook geen vrije doorvaart bij Ameland, het was destijds een en al modder, slik, platvis en ellende. Wat had iemand daar te zoeken?

De mythe van de onafhankelijke geschiedenis wordt op de Wadden breed gekoesterd. Alle eilanden hebben dat gemeen, het geldt zelfs voor Texel. Elk eiland zegt uniek te zijn, en juist daarin lijken ze erg op elkaar. Ameland is anders omdat het het langst van alle eilanden zijn zelfstandigheid wist te handhaven - en die geschiedenis wordt met trots gekoesterd.

Luister hierboven naar een fragment dat op gruwelijke wijze verhaalt over de onafhankelijke rechtsstaat Ameland, met zijn goede vriend, de galg.