Tegenlicht

Riverside conversations

Drie vooraanstaande economen voeren onder leiding van gastheer Jim Rogers een gesprek over de toekomst van de wereldeconomie.

Tegenlicht neemt in deze uitzending voor even wat afstand van de actuele gebeurtenissen in de wereld, en richt de blik op de toekomst. Onder de noemer Riverside Conversations, de plaats van handeling is Riverside Drive, New York, zullen drie vooraanstaande economen een gesprek voeren over de toekomst van de wereldeconomie.

Gastheer is de Amerikaanse investeerder Jim Rogers, de gasten zijn de Amerikaanse olie- en economie-expert Daniel Yergin, onder meer adviseur van het Witte Huis, en de Zwitserse investeerder en Azië-kenner Marc Faber, die al dertig jaar in Hongkong woont en werkt. Met elkaar debatteren zij over de vraag of we aan het eind gekomen zijn van de ‘globalisering’ en of we aan de vooravond staan van een periode van onrust, zo niet oorlog, en economische depressie? Wat is daarbij de rol van het toenemende terrorisme, het gevecht om steeds schaarsere grondstoffen, met name olie, de opkomst van China en India en de groeiende spanning tussen Amerika en Europa?

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar er zijn mensen die beter in staat zijn de optelsom van verleden en heden te maken dan anderen. Het idee achter de ‘Riverside conversations’ is om een aantal van deze mensen uit te nodigen voor een gesprek van vijftig minuten waarin ze in alle rust kunnen discussiëren over ontwikkelingen in de wereld en de toekomst, niet de toekomst van morgen of overmorgen, maar die van over vijf of zelfs tien jaar.

Want dat is waar mensen in een geglobaliseerde wereld behoefte aan hebben: greep te krijgen op een toekomst die minder en minder vanzelfsprekend is. Waar moet je gaan wonen als je 65 bent? Wat moeten de kinderen gaan studeren en waar? Hoe moet je je investeringen sturen, wat zijn de grotere economische trends, en kun je op je pensioenvoorziening vertrouwen? Waar moet je je bedrijf vestigen, filialen opzetten of je afzetgebied ontwikkelen? Moet je wel of niet voor immigratie zijn, en waarom en hoe moet je je verenigen tegen of voor ‘issues’ die het lokale of nationale niveau al lang overstijgen?

biografieën

We zijn allemaal, of we het nu willen of niet, ook een beetje ‘global consumers’ geworden, maar weten nog nauwelijks hoe ons als zodanig te gedragen. Sterker nog, we zijn ons nog maar mondjesmaat bewust van het belang van het feit dat we ‘global consumers’ geworden zijn. Geen betere illustratie dan de afgelopen verkiezingsstrijd waarin ‘tourniquets en wachtlijsten’ het debat bepaalden, niet de dreigende oorlog in Irak, het terrorisme of de positie van ons land in een snel veranderend Europa.

De Amerikaanse investeerder Jim Rogers (voor een korte biografie zie item 1) stelde graag zijn huis aan de Riverside Drive, New York beschikbaar als locatie voor deze gesprekken, die daarom de “Riverside Conversations’ zijn gedoopt. Aan zijn tafel schuiven twee economen aan, Daniel Yergin en Marc Faber (zie item 2 en 3). Net als Rogers hebben ook zij een achtergrond als historicus, en ze gebruiken in hun analyses dan ook de wereldgeschiedenis als belangrijke leidraad om grip te krijgen op de toekomst. Gezamenlijk zullen zij praten over het lot van Afrika, de naderende oorlog tegen Irak en de rol van olie in de wereldeconomie, de grote financiële problemen van de VS en de rol van India en China als mogelijk nieuwe wereldleiders van de 21ste eeuw.

Concept en samenstelling : George Brugmans
Productie: Mariska Schneider en Odette Toeset