Tegenlicht

De waardenfluisteraar van Balkenende

Tegenlicht ging op zoek naar de intellectuele vader van Jan Peter Balkenende en vond in San Francisco de Amerikaanse socioloog en gemeenschapsdenker Amitai Etzioni.

Wat ligt er naast de Bijbel op het nachtkastje van de premier? Wie is de inspirator van het normen- en waardendebat? Tegenlicht ging op zoek naar de intellectuele vader van Jan Peter Balkenende en vond in San Francisco de Amerikaanse socioloog en gemeenschapsdenker Amitai Etzioni. Onder meer Blair, Clinton, Kohl en Fischer gingen Balkenende voor in het raadplegen van deze eminente maar enigszins ongrijpbare wetenschapper.

Deze maand was Etzioni te gast bij de WRR en prominent spreker op een prestigieus symposium in de Haagse Ridderzaal over Europa als waardengemeenschap, in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Na een moeizame start in Nederland wil Balkenende nu ook op Europees niveau aandacht vragen voor waarden en moraal. De centrale denker in die strategie werd Amitai Etzioni.

bijlagen

Bregtje van der Haak ontmoette Etzioni, die verbonden is aan de George Washington University in Washington, op de jaarlijkse conventie van Amerikaanse vakbroeders in San Francisco. Ze ondervroeg de socioloog, grondlegger van het communitarisme, op zijn eigen inspiratorschap. Want Balkenende is niet de enige die bij (het werk van) deze grijze eminentie te rade ging: onder andere Jimmy Carter, Tony Blair en Bill Clinton gingen hem voor. Wie is toch deze 'waardenfluisteraar' van onze premier, en waar staat de man precies voor?

biografieën

In Tegenlicht: een kennismaking met dr. Amitai Etzioni, de waardenfluisteraar.

regie: Bregtje van der Haak
interview Balkenende, opnames Ridderzaal: Rudi Boon
research: William de Bruijn
beeldresearch: Ger Wieberdink
eindredactie: Doke Romeijn/Frank Wiering/Roel van Broekhoven