Biografie Jan Peter Balkenende

Mr. dr. Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende werd op 7 mei 1956 geboren te Kapelle.
Na het behalen van het diploma Atheneum studeerde hij geschiedenis (doctoraal examen 1980) en Nederlands recht (doctoraal examen 1982) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

In 1992 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift 'Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties'.

Van 1982 tot 1984 was hij beleidsmedewerker juridische zaken bij het bureau van de Academische Raad. Daarna was hij tot 1998 stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Balkenende was van 1982 tot 1998, vanaf 1994 ook als fractievoorzitter van het CDA, lid van de gemeenteraad van Amstelveen. Van 1993 tot 2002 was hij parttime bijzonder hoogleraar 'Christelijk sociaal denken over maatschappij en economie' aan de Vrije Universiteit.

Van 1998 tot 2002 was hij lid, vanaf 1 oktober 2001 ook als fractievoorzitter van het CDA, van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Balkenende was onder meer lid en vice-voorzitter van het Algemeen Bestuur van de NCRV, lid van het Regionaal Overleg Amsterdam, voorzitter van de Christen-Juristen Vereniging, lid van het curatorium van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen Midden- en Kleinbedrijf MKB-Nederland en lid van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis.

Op 22 juli 2002 werd mr.dr. J.P. Balkenende benoemd tot minister-president, minister van Algemene Zaken, van het eerste kabinet, dat zijn naam droeg.

Vanaf 27 mei 2003 is hij opnieuw minister-president, minister van Algemene Zaken, en wel van het Tweede Kabinet-Balkenende.

Balkenende is in 1996 getrouwd met de juriste Bianca Hoogendijk, op dat moment assistent bij de CDA-fractie; thans docent Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Geboorteplaats en -datum
Kapelle (Zld.) 7 mei 1956

Levensbeschouwing
Gereformeerd

Burgerlijke staat
Gehuwd

Kinderen
Dochter Amelie

Onderwijs
Atheneum, Christelijk Lyceum voor Zeeland, Goes, 1968-1974

Verdere opleiding
Geschiedenis, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1974-1980;
Rechten, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1979-1982;
Promotie Vrije Universiteit, Amsterdam, 1992

Loopbaan/arbeidsverleden
Beleidsmedewerker juridische zaken, bureau Academische Raad 1982-1984;
(senior-) stafmedewerker Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1984-1998;
Bijzonder hoogleraar christelijk sociaal denken, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1993-heden

Nevenactiviteiten uit verleden
Lid verenigingsraad NCRV (1987-1994);
Lid algemeen bestuur NCRV (1998-2001);
Vice-voorzitter NCRV (1998-2001);
Voorzitter redactie Handboek voor Gemeenteraadsleden (1988-1998);
Lid regioraad Regionaal Orgaan Amsterdam (1991-1992);
Lid algemeen bestuur Stichting De Christelijke Pers (1991-2001);

Huidige nevenactiviteiten
Lid curatorium Stichting Maatschappelijk Ondernemen MKB-Nederland (1995-heden);
Voorzitter Christen Juristen Vereniging (CJV) (1996-heden);
Lid Commissie bezinning christelijke vakbeweging;
Lid wetenschappelijke adviesraad Instituut voor Cultuurethiek;
Lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis (1999-heden)

Eerdere partijpolitieke functies
Gemeenteraadslid Amstelveen 1982-1998 (fractievoorzitter 1994-1998);
Redactiesecretaris Bestuursforum (1985-1998);
Financieel woordvoerder CDA-Tweede kamerfractie (1998-okt 2001);
Vice-fractievoorzitter CDA Tweede Kamerfractie (2001)

Fractiewoordvoerderschappen
Financiën, Sociale Zaken, Jusitie, Binnenlandse Zaken

Hobby's
Galerie bezoek, musicals en skiën

Bijzonderheden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1998