Tegenlicht

De media en de markt, de kijker en de macht

Felix Rottenberg spreekt met experts over de veranderingen in de media en de risico’s voor de democratie.

Op 12 september buigt de Tweede Kamer zich over het door Medy van der Laan voorgestelde nieuwe omroepakkoord. Reden voor Tegenlicht om te bezien of in het beoogde omroepbeleid voldoende waarborgen blijven bestaan voor inhoudelijk hoogstaande televisie. Felix Rottenberg houdt wederom open huis in zijn Wolkenkrabber, voor een zoektocht naar de toekomst van kwaliteit.

De actualiteit rond de plannen van staatssecretaris Medy van der Laan worden door Rottenberg en zijn gasten bezien in het licht van bredere ontwikkelingen op mediagebied. Waar blijven straks de diepgravende programma’s, de langere documentaires, de artistieke films en de dwarse journalistiek? Verbannen naar de randen van de nacht, achter de decoder, op digitale themakanalen, of beschikbaar voor iedereen op toegankelijke tijdstippen en vindplaatsen? En als ze al zichtbaar blijven, wie zal ze dan maken en ervoor betalen?

Interviewer Felix Rottenberg legt deze vragen voor aan onder anderen professor Wim van de Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van de Donk gaf leiding aan de totstandkoming, in februari 2005, van het WRR-advies ‘Focus op Functies, uitdagingen voor een toekomstbestendig mediabeleid’. Het rapport schetst een toekomst waarin digitalisering, technologische convergentie en marktwerking tot een medialandschap leiden waarin noch overheid noch markt het uiteindelijke overleven van inhoudelijke kwaliteit kan garanderen.

biografieën

Dus wat dient er dan wel te gebeuren? Daarover spreken naast prof. Van de Donk verschillende gasten. Van binnen en van buiten het publieke bestel, en zowel van de jongere als de wat oudere generatie. Zoals ‘vrije’ producent Harry de Winter, die momenteel de mogelijke lancering onderzoekt van ‘Oase TV’, een betaalkanaal voor internationaal georiënteerde televisie-met-inhoud. En BNN-directeur Laurens Drillich, die als relatief jonge deelnemer aan het publieke bestel wellicht weer andere perspectieven ziet in de toekomstige mediaontwikkelingen. Ook Carel Mackenbach, deskundig in commerciële mediastrategieën geeft zijn visie op de toekomst. (Gasten onder voorbehoud).

Naast concrete alternatieven gaat het in het Wolkenkrabberdebat ook over de vraag hoe dit kabinetsbeleid kwaliteit en inhoud naar het leven staat, en over de vraag hoe markt, media, journalistiek en de (al)macht van het beeld zich in het digitale tijdperk gaan manifesteren. En wat het digitale tijdperk eigenlijk van ons zal maken. Willoze consument en gemakkelijke prooi in een wildwest medialandschap? Of bewuste burger die media ervaart als onmisbaar instrument in de democratie?

Presentatie: Felix Rottenberg
Samenstelling & regie: Rudi Boon, Roel van Broekhoven
Redactie: Henneke Hagen, Ger Wieberdink, William de Bruijn
Eindredactie: Doke Romeijn, Frank Wiering