Tegenlicht

Maak me beter

Hoe sla je een paaltje? In 'Maak me beter' volgt Tegenlicht de medewerkers van de Haagse thuiszorg, en registreert 'paaltjes slaan' in de praktijk: vallen en opstaan.

Kan aandacht genezen? Frank Vijg, directeur van Meavita Thuiszorg in Den Haag (3500 medewerkers) denkt van wel. Vijg halveerde met de methode 'paaltjes slaan' in een jaar het ziekteverzuim van zijn thuiszorgorganisatie. Elke dag 180 mensen méér aan het werk, en het einde is volgens Vijg nog niet in zicht.

Ongeveer 70% van het totale ziekteverzuim wordt gerekend tot het zogenaamde "grijs verzuim", waarvan het kenmerk is dat bij een vergelijkbare aandoening de ene werknemer wel aan de slag blijft maar de ander zich ziek meldt. Ziekteverzuim lijkt dus weinig te maken met medische omstandigheden. Veel bedrijven benutten die wetenschap om het ziekteverzuim omlaag te brengen. Bij de Thuiszorg Den Haag doen ze dat op uitzonderlijke wijze, via de zogenaamde 'liefdevolle confrontatie'. Wie zich ziek meldt wordt onmiddellijk gebeld door de leidinggevende. Een zieke wordt éérst gezien door de arbeidsdeskundige en niet door de Arbo arts, die nagenoeg helemaal buiten spel is gezet. De reden daarvan is de tragische driehoek, waarin volgens directeur Frank Vijg van Thuiszorg Den Haag de leidinggevende, de Arbo arts en de werknemer balletje balletje spelen.

bijlagen

Vijg is als directeur van de 3500 thuiszorgers in Den Haag begonnen het ziekteverzuim te halveren. Met een paar simpele werkafspraken weet hij een golf van veranderingen in zijn bedrijf teweeg te brengen. Bijvoorbeeld: problemen op je werk los je op je werk op, problemen thuis los je thuis op (in je eigen tijd). Leidinggevenden wordt geleerd de waarheid te zeggen en de verantwoording te leggen waar die hoort, hoe moeilijk en confronterend dat ook is; op betrokken wijze de norm stellen via 'paaltjes slaan'.

Omdat het beter is voor beiden, zo redeneert Vijg. Wie oppervlakkig kijkt, ziet een vriendelijke, maar harde manager die altijd de waarheid weten wil. Met een boodschap die het liberale deel van Nederland als muziek in de oren klinkt: dit is de taal van de harde commercie, hier kan geld verdiend worden! Maar daarachter zit een man die vanuit zijn linkse achtergrond bezig is aan een poging ons sociale stelsel betaalbaar te houden. Want als de mensen in non-profit organisaties niet efficiënt werken, niet ambitieus zijn, en niet trots op wat ze doen, is de verzorgingsstaat gedoemd tot verder afbrokkelen. Als er elke dag, door het omlaag brengen van het ziekteverzuim, 180 mensen méér aan het werk zijn bij hulpbehoevenden in Den Haag en omgeving, dan is Vijg tevreden.

Tegenlicht volgt de veranderingen die Frank Vijg in de Thuiszorg Den Haag teweeg brengt. We zien managers die de waarheid leren zeggen, we zien de tranen van de werknemers die de harde boodschap ontvangen, maar ook de opluchting die volgt als de problemen zijn opgelost. En we zien Frank Vijg, die maar blijft uitleggen wat hij bedoelt met 'paaltjes slaan' en hoe een confrontatie 'liefdevol' kan zijn.

Regie: Eugene Paashuis
Research: Hanneke Bouwsema
Productie: Karin Spiegel/Madeleine Somer
Eindredactie: Doke Romeijn/Frank Wiering