Martha Nussbaum met studenten van de University of Chicago op zoek naar recht en rechtvaardigheid

De Chicago sessies: de kredietcrisis, markt en moraal

Chicago, niet alleen Obama-stad maar ook de wieg van het vrijemarktfundamentalisme van Milton Friedman en zijn neoliberale Chicago School.

Zijn erfenis staat nu meer dan ooit ter discussie, niet in de laatste plaats aangezwengeld door de activistische schrijfster Naomi Klein, die afgelopen oktober tijdens een lezing fel van leer trok tegen de oprichting van een naar Milton Friedman genoemd instituut in Chicago. Ook de vermaarde filosofe Martha Nussbaum geeft les aan de University of Chicago. Met Nussbaums slimste studenten nemen we deel aan drie sessies die dieper ingaan op de humanitaire en ethische consequenties van de kredietcrisis.

bijlagen

Terwijl Amerikaanse burgers huis, baan en pensioen dreigen te verliezen, strijken CEO's nog steeds miljoenenbonussen op en worden banken met miljarden overheidssteun overeind gehouden. Hoewel hiermee in de meeste gevallen geen enkele regel of wet wordt overtreden, lijkt toch sprake van onrecht. Vertegenwoordigt het recht eigenlijk wel ons gevoel van rechtvaardigheid?

Aan de hand van concrete voorbeelden gaat Martha Nussbaum dieper in op de vraag of ons huidige juridische stelsel de burger voldoende bescherming biedt tegen de destructieve kracht van het financiële systeem zoals deze nu in volle omvang zichtbaar wordt. Samen met haar studenten werpt Nussbaum een licht op de ethische principes die ten grondslag liggen aan het huidige stelsel en verkent zij alternatieven die meer bescherming zouden kunnen bieden.

Regie: Marije Meerman
Research: Marijntje Denters, Gerko Wessel
Produktie: Nicoline Tania, Janneke van de Kerkhof
Eindredactie: Jos de Putter, Henneke Hagen

Themaleader: Persijn Broersen & Margit Lukács
Muziek themaleader: Coparck