Tegenlicht

De evolutie revolutie

De Engelse bio-ethicus John Harris vindt dat het verbeteren van de mens met behulp van medicijnen of via genetische ingrepen mag. De mens is deel van de evolutie, dus zijn technische kennis ook.

De Engelse bio-ethicus John Harris vindt dat het verbeteren van de mens met behulp van medicijnen of via genetische ingrepen mag. De mens is deel van de evolutie, dus zijn technische kennis ook. Met die technische kennis kan hij de mens snel verbeteren. Net als we preventie, vaccinatie, medicatie en educatie belangrijk vinden om de mens beter te laten functioneren, zo is het ook onze morele plicht om de mens te verbeteren waar dat kan, aldus Harris.

bijlagen

Het verbeteren van de prestaties van de mens met behulp van medicijnen of via genetische ingrepen wordt met de nodige scepsis bekeken. Bio-ethici zijn veelal de mening toegedaan dat het ingrijpen in de evolutie van de mens een riskante aangelegenheid is die met de grootst mogelijke argwaan moet worden bekeken. Het gebruik van chemische doping is alom verboden en zaken als genetische doping, reproductief klonen of ingrijpen in de kiemlijn worden door de meeste ethici als extreem onwenselijk afgedaan.

De Engelse bio-ethicus John Harris (Manchester University) neemt een geheel ander standpunt in. Hij is van mening dat het verbeteren van de mens een morele plicht is. Om zijn standpunten te ondersteunen schreef hij het boek 'Enhancing Evolution. The ethical Case for making Better People'. Als we betere mensen willen en we moeten wachten op de evolutie en natuurlijke selectie, dan gaat dat duizenden jaren, zo niet 100 duizenden jaren duren – als dat al gebeurt.

De mens is deel van de evolutie, dus zijn technische kennis ook. Met die technische kennis kan hij de mens snel verbeteren. Net als we preventie, vaccinatie, medicatie en educatie belangrijk vinden om de mens beter te laten functioneren, zo is het ook onze morele plicht om de mens te verbeteren waar dat kan.

Regie: Rob van Hattum
Productie: Judith van den Berg
Eindredactie: Jos de Putter/Doke Romeijn