Hieronder een aantal titels van boeken met betrekking tot de 'evolutie revolutie'.

Lee M. Silver
Remaking Eden
Avon, 1998.
In dit boek wordt vooruitgeblikt op een toekomst waarin de evolutie niet langer een natuurlijk proces is. Lee M. Silver zelf heeft hier een positieve kijk op, en is in principe voor het ‘spelen van God’. Wel waarschuwt hij voor de eventuele komst van een ‘genetische elite’ die ervoor zou kunnen zorgen dat de mensheid verdeeld zal raken in de perfecte (gemanipuleerde) mens en imperfecte (natuurlijke) mens.

Gregory Stock
Redesigning Humans: Our Inevitable Generic Future
Houghton Mifflin Co, 2002.
Gregory Stock, verbonden aan de medische afdeling van de UCLA, schetst in dit boek toekomstige mogelijkheden van de biotechnologie. Net als Silver is ook Stock een groot voorstander van het gebruik hiervan. Mogelijkheden zoals het embryo manipuleren om het ouderwordingsproces tegen te gaan, zijn zaken die in zijn ogen niet door overheden tegengehouden mogen worden.

Francis Fukuyama
Our Posthuman Future
Farrar Straus & Giroux, 2002.
De man die ons eerder nog liet weten dat het einde van de geschiedenis was gekomen, schrijft in dit werk over de rol van de biotechnologie in de toekomst. Fukuyama is ongerust en bepleit een sterke regulering van de biotechnologie door de overheid om een maatschappij zoals beschreven in ‘A Brave New World’ van Aldous Huxley tegen te gaan.

John M. Harris
Enhancing Evolution: The Ethical Case for Making Better People
Princeton University Press, 2007.
Het boek van John M. Harris, de spreker in de Tegenlicht-uitzending ‘Evolutie revolutie’. Harris bespreekt hier de menselijke ‘verrijking’ als filosofisch concept. Wat zijn de pro’s en contra’s, het ethische perspectief inzake de biotechnologie en de plicht van de mens de evolutie een handje te helpen.

Michael J. Sandel
The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering
Belknap Press, 2007.
Sandel ziet in zijn zaak tegen ‘perfectie’ vooral het gevaar van de uitgeholde waardering voor het leven an sich. In zijn boek beschrijft Sandel hoe in een wereld waar perfecte mensen in het lab ontstaan, waarden als nederigheid en solidariteit in het geding zullen komen. Het idee dat het leven waarin een ieder met individuele talenten en tekortkomingen wordt geboren, en de mensheid zodoende complementair aan elkaar kan zijn, zal in deze wereld komen te verdwijnen. Met alle gevolgen van dien.

Ronald M. Green
Babies by Design: The Ethics of Genetic Choice
Yale University Press, 2008.
Bio-ethicus Ronald M. Green, neemt de lezer in dit werk mee langs alle pluspunten van het genetisch manipuleren van menselijk nageslacht.

Jürgen Habermas
The Future of Human Nature
Polity, 2003.
Habermas, een van de grootste Duitse filosofen uit deze tijd, mengt zich met dit boek in het debat van de biotechnologie. In ‘The Future of Human Nature’ vraagt Habermas zich af wat de consequenties zijn van de genetische manipulatie voor de identiteit van de mens, die in zijn ogen onlosmakelijk verbonden is met de historie van zijn of haar herkomst. Wat zijn de gevolgen wanneer de mens weet dat zij een creatie van een laboratorium is?