Tegenlicht

Energy War 2008

Twee jaar geleden besteedde Tegenlicht in Energy War aandacht aan de nijpende vragen rond olie en gas: zou onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tot oorlogen kunnen leiden? Zullen alternatieve energiebronnen ons redden of dreigen we die race tegen de klok te verliezen? In 2008 is de urgentie van deze vragen door de stijgende vraag en hogere prijzen alleen maar toegenomen.

De verhoudingen tussen de VS (onder leiding van 'Texas oilman' George Bush) en Rusland (geleid door president Medvedev, ex-bestuursvoorzitter van Gazprom) bekoelen snel. Rusland maakt gebruik van zijn gigantische gasreserves als politiek instrument jegens voormalige Sovjetrepublieken. Het Westen matigde in eerste instantie bij monde van NAVO-woordvoerder Jaap de Hoop Scheffer haar toon over de inval in Georgië, de economische belangen rond gas en olie zijn eenvoudigweg te groot. Het brutale machtsvertoon van Rusland maakte echter dat ook de NAVO zich deze maand kritisch uitliet over het Russische optreden.

bijlagen

Sinds het najaar van 2006 is olie tweemaal zo duur geworden: van ruim 70 dollar per vat naar het recente record van 147 dollar. Olievelden en olievoorraden blijken sneller op te raken dan geschat, terwijl de wereldwijde vraag in hoog tempo toeneemt. De hoge prijzen aan de pomp hebben in Europa al tot protesten geleid: van truckers, boeren, en vissers tot vervoersbonden, pomphouders,en taxichauffeurs. Enige lichtpunt in alle ellende: eindelijk werden de files korter. Hoera dus voor dure benzine? Of zijn we hardleers en verandert er niets nu de prijzen weer licht dalen.

Tegenlicht neemt de ontwikkelingen van de laatste twee jaar als uitgangspunt voor een update van Energy War. Wat betekent dit alles voor Nederland? Hoe liggen de verhoudingen en verantwoordelijkheden tussen burgers en consumenten, leveranciers en afnemers, markt en overheid? Een uitzending over peakoil en gasrotondes; over strategieën en scenario's. Met Marcel Kramer, directeur van de Nederlandse Gasunie; Wim Thomas, scenariospecialist bij Shell, en Willem Middelkoop, samen met Rembrandt Koppelaar de schrijver van het onlangs verschenen boek 'De Permanente Oliecrisis'.

Samenstelling/regie: IJsbrand van Veelen
Research: William de Bruijn
Productie: Judith van den Berg/Marga Smit
Eindredactie: Jos de Putter/ Doke Romeijn