Tegenlicht

Groep acht

De eerste aflevering van het thema 'excellence' is een observerende uitzending over Groep Acht van de openbare basisschool Oscar Carré in Amsterdam.

Nederland kent, met name in de grote steden, steeds meer ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen en steekt in dit opzicht schril af bij de rest van Europa. De segregatie ontstaat omdat ‘witte’ ouders hun kinderen van school halen als er meer allochtone kinderen op komen. Of een school ‘te zwart’ vinden om hun kind er aan te melden. Beleid om daar iets aan te doen heeft keer op keer gefaald. Het beeld is dat allochtone kinderen het nivo van een 'witte' school omlaag halen en dat beeld is onwrikbaar.

Maar wat is nu eigenlijk de realiteit? Tegenlicht keek rond in een klas waar 27 zeer verschillende kinderen van elf nationaliteiten zich voorbereiden op de stap naar het voortgezet onderwijs. Welke rol spelen cultuurverschillen in de praktijk? Hoe gaan de kinderen met elkaar om? En leren ze wel voldoende?

bijlage

De Oscar Carré school stelt de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind voorop en besteedt veel tijd aan gedrag. Een gemengde school waar verschillen een gegeven zijn en ieder kind als vanzelfsprekend wordt voorbereid op een toekomst als wereldburger. Kunst en cultuur worden daarbij ingezet als middel: onderwijs met hoofd, hart en handen. 

"Ik denk dat je in deze wereld, in een stad als Amsterdam, moet leren hoe je met elkaar omgaat," zegt juf Lieke. "Je moet leren wat er in de wereld te koop is, verder kijken dan je neus lang is. Niet alleen maar blijven hangen bij bestaande beelden, maar kijken hoe het echt in elkaar zit."

Regie: Bregtje van der Haak
Research: Henneke Hagen
Produktie: Judith van den Berg
Eindredactie: Jos de Putter, Henneke Hagen