Als God het wil

Insjallah

In Tegenlicht komen jonge moslims in Nederland zelf aan het woord en krijgen we een inkijk in hun dagelijks leven.

Hoe luider de roep dat moslims in Nederland moeten kiezen tussen de Westerse waarden en de islam, hoe krachtiger het islamitische bewustzijn zich lijkt te ontwikkelen. Veel jonge moslims keren terug naar de oorspronkelijke bronnen van het geloof en nemen de Koran en de overleveringen van de profeet als leidraad voor hun leven. In Tegenlicht komen deze jongeren zelf aan het woord en krijgen we een inkijk in hun dagelijks leven.

Hoe luider de roep dat moslims in Nederland moeten kiezen tussen de Westerse waarden en de islam, hoe krachtiger het islamitische bewustzijn zich lijkt te ontwikkelen. Er is inmiddels een islamitische zuil in Nederland aan het ontstaan met scholingsbijeenkomsten, lezingen, internetsites, boekhandels en kledingzaken.

Vooral door de aanslagen van 9/11 en de gebeurtenissen daarna zijn veel moslims gaan nadenken over wat de islam in hun leven betekent. Veel jonge moslims keren terug naar de oorspronkelijke bronnen van het geloof en nemen de Koran en de overleveringen van de profeet als leidraad voor hun leven. Dit fundamentalisme of salafisme wordt wel als een broedplaats voor radicalisering gezien en als een probleem voor de integratie in Nederland. Maar is dat ook zo?

bijlagen

In Tegenlicht komen deze jongeren zelf aan het woord en krijgen we een inkijk in hun dagelijks leven. Hoe staan ze in de Nederlandse maatschappij en waarom kiezen ze zo bewust voor baard, hoofdsluier en vijf keer bidden per dag? Waarom schudden ze liever niet de hand en hoe weten ze leerstellingen van 1400 jaar geleden zo schijnbaar moeiteloos in hun dagelijks leven en werk te integreren? Ze keren zich af van het lege materialisme en zien hun leven in de aanbidding van Allah. We ontmoeten twee jonge Nederlandse vrouwen die voor deze zuivere islam gekozen hebben en volgen de ‘radicale jongerenprediker’ Abdul-Jabbar van de Ven in zijn onvermoeibare verspreiding van het geloof. Duidelijk wordt dat het om een krachtige en zelfbewuste ontwikkeling gaat die niet meer uit Nederland is weg te denken.

Regie en research: Hans Otten
In samenwerking met: Annieke Kranenberg & Janny Groen (de Volkskrant)
Interview vrouwen: Shailoh Phillips
Productie: Nellie Kamer
Eindredactie: Jos de Putter/Henneke Hagen