Tegenlicht

Wat denkt China?

In Tegenlicht een verkennend gesprek met filosoof, historicus en Confucianist Tu Weiming over de toekomst van China.

'I think that from a Confucian perspective those who are more powerful, more influential, more endowed with resources, ideas and information ought to feel more obligated for the wellbeing of society.' Tu Weiming

Inmiddels is het een vertrouwd beeld: de Chinese overname van een Westerse multinational of van de complete Afrikaanse infrastructuur, in ruil voor grondstoffen. En als we de deskundigen moeten geloven dan komt aan de Chinese groei voorlopig geen einde.

bijlagen

De stormachtige economische groei van China doet ons vergeten dat er misschien meer wordt gedaan dan geld verdienen. China is ook het land van grote filosofische tradities, één van de oudste beschavingen en heeft een geheel eigen opvatting over hoe je de samenleving moet inrichten. Daarom moeten we ons de vraag stellen hoe China denkt, want alleen zo kunnen we de huidige ontwikkeling van het land begrijpen. Leidt economische vooruitgang wel tot meer politieke vrijheid?

Olaf Oudheusden spreekt voor Tegenlicht met professor Tu Weiming. Hij is een van de meest vooraanstaande filosofen en kenners van het Confucianisme en verklaart het moderne China vanuit die oude traditie. Daarnaast kijken we naar de televisieshows van Yu Dan, de Chinese Oprah Winfrey. Zij koppelt in haar programma’s emotie en populisme aan een herontdekking van het culturele verleden. In Tegenlicht een ontmoeting met het Confucianisme, via de hoge en lage cultuur, en aanzet tot een antwoord op de vraag 'Wat denkt China'?

biografieën

Regie: Olaf Oudheusden & Marije Meerman
Productie: Mariska Schneider
Eindredactie: Henneke Hagen / Jos de Putter

meer zoals 'wat denkt china'