VPRO Tegenlicht

Het gretige brein

Kunnen we uiteindelijk onze hersenen uitlezen? Kunnen we breinen direct met elkaar verbinden? Op zoek naar de toekomst van onze hersenen.

In sciencefiction films worden breinen van wetenschappers gedownload in computers, criminele breinen in borrelende stolpen worden verbonden met het internet. Interessant, maar hoe staat het met de werkelijkheid?

reacties op aflevering

Regisseur Rob van Hattum vroeg zich af welke informatie wij uit onze hersenen kunnen halen en stuitte daarbij op een bijzonder wetenschappelijk experiment. Vorig jaar werden twee rattenbreinen direct met elkaar verbonden via internet, de ene rat zat in de Verenigde staten, de andere in Brazilië. Ze konden elkaars brein direct beïnvloeden.

Miguel Nicolelis is de Braziliaanse neurowetenschapper die dit experiment uitvoerde. In zijn boek Beyond Bounderies beschrijft hij uitvoerig zijn bijzondere experimenten en voorspelt hij dat het mogelijk moet zijn om een soort breinnet te creëren. Voor Tegenlicht reisde Rob van Hattum af naar Sao Paulo en maakte een tocht langs Nederlandse neurowetenschappers. Hij liet zijn hersenen in een 3D apparaat stoppen en leerde typen en blikjeswerpen met pure gedachtenkracht. Kunnen we uiteindelijk onze hersenen uitlezen? Kunnen we breinen direct met elkaar verbinden? Wat is de toekomst van ons brein? 

bijlagen

Regie: Rob van Hattum
Research: Chris Vijn
Productie: Jenny Borger
Eindredactie: Henneke Hagen & Frank Wiering

biografieën

meer als 'het gretige brein'