Reacties op de uitzending 'Het gretige brein'.

Brainstormen en gedachten lezen krijgen totaal nieuwe betekenissen, zo blijkt uit de reacties op 'Het gretige brein'.

Twee ratten, een oceaan van elkaar verwijderd, maar verbonden via hun brein. De aanleiding voor 'Het gretige brein' spreekt, toepasselijk genoeg, tot de verbeelding. Zo blijkt uit de reacties op Twitter. 

En hoewel de mogelijkheden eindeloos lijken, blijkt niet alles onmiddelijk in de praktijk toepasbaar. 

Stormachtig

Als de focus zich van het rattenbrein naar de menselijke hersenen verplaatst, krijgen alledaagse begrippen als brainstormen voor veel mensen een geheel nieuwe betekenis.

Voor anderen is de stroom aan informatie zo mindblowing dat er kortstondig kortsluiting ontstaat. Bovendien roepen de schijnbaar oneindige mogelijkheden ook de nodige vraagtekens op.

Feit of fictie?

Dat werkelijkheid de verbeelding soms inhaalt, is al snel duidelijk voor iedereen. Of dit een verheugende gedachte is, of juist angst inboezemt, daar zijn de meningen over verdeeld.   

En het  kan zelfs nog een stap verder gaan als onze breinen aan elkaar worden gekoppeld in een netwerk. 

Alledaagse sokken

Na deze sciencefiction zorgen de sokken van regisseur Rob voor een dosis alledaagse realiteit.

Gretige nieuwsgierigheid

Uiteindelijk valt de aflevering goed en zorgt deze voor filosofische bespiegelingen.