Sabine Lubbe Bakker (1978) is een Nederlandse regisseur die opgroeide in Antwerpen en studeerde in Nederland en Brazilië. Ze maakt documentaires over klimaatverandering, maatschappij en nieuwe economische modellen.