Tegenlicht

Tussen Egypte en Gaza

Op een strook van 14 kilometer tussen Egypte en Gaza liggen 1400 tunnels, die de spil van de lokale economie vormen. Tegenlicht ging ondergronds en onderzocht de toekomst van dit grensgebied.

Onder Mubarak steunde de Egyptische overheid officieel het embargo tegen Gaza maar stond de illegale aanvoer via  tunnelroutes tussen Egypte en Gaza oogluikend toe. In deze postrevolutionaire periode moet Egypte opnieuw positie bepalen, ook ten aanzien van het beleid in de regio. De mensen in het Egyptische grensdorp Rafah kunnen eindelijk openlijk spreken over de winstgevende handel via de tunnels maar zitten zij wel te wachten op het openen van de grenzen?

bijlagen

Tegenlicht gaat ondergronds en onderzoekt wat de machtswisseling in Egypte gaat betekenen voor  de handel in opportunisme. We zien wat de tunnels betekenen voor het dagelijkse leven onder de boycot en spreken met de Palestijnse journalist Ali Abunimah en de Egyptische oud-hoofdreacteur van Al Jazeera Cairo, Hussein Abdel Ghani over de toekomst van dit grensgebied.

biografieën

Regie: Sabine Lubbe Bakker
Productie: Mariska Schneider
Eindredactie: Henneke Hagen / Jos de Putter