Ali Abunimah geeft in de Tegenlichtaflevering 'Tussen Egypte en Gaza' stevig commentaar op de Israëlische blokkade van Gaza. "Egypte wilde dat Gaza honger zou lijden, maar niet zou doodhongeren. Want doodhongeren trekt te veel aandacht."

In 1996 valt Israël Libanon aan. Ali Abunimah is 25 en heeft een jaar eerder zijn mastersdiploma in politieke wetenschappen behaald aan de Universiteit van Chicago. Eerder haalde hij zijn bachelordiploma aan de Universiteit van Princeton. Wanneer hij op de lokale radiozender luistert naar de berichtgeving over het conflict stoort hij zich aan het gebrek aan objectieve verslaggeving. Abunimah, zoon van een Palestijnse ouders, stuurt de zender brieven en wordt na een paar maanden uitgenodigd om in een uitzending commentaar te geven op de aanvallen op Soedan en Afghanistan. Het is het begin van een reeks van optredens als commentator over ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Abunimah verschijnt op CNN en PBS en zijn artikelen worden gepubliceerd in onder meer The Financial Times, The Wall Street Journal en The Guardian.

Electronic Intifada

In 2001 richt Abunimah met drie anderen de website Electronic Intifada op: een website die vanuit Palestijns perspectief verslag doet van het Israëlisch-Palestijns conflict. Een van de mede-oprichters is de Nederlandse Arjan El Fassed, tegenwoordig GroenLinks-Kamerlid. Hij vertelt dat Ali, net als veel anderen van zijn generatie, vooral geïnspireerd is door mensen als Edward Said. Deze Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper werd bekend door zijn boek Orientalism (1978), waarin hij zich verzet tegen de grove karikatuur die van de islamitische wereld wordt geschetst.

Zelf doen

Al Fassed: “Said had het vooral over waarden als mensenrechten, democratie en 'the permission to narrate'. Vooral dat laatste heeft Ali altijd belangrijk gevonden. Dat je als Palestijn eerst door een aantal hardnekkige vooroordelen moest, dat in media vooral óver Palestijnen werd gesproken en niet door Palestijnen zelf - Palestijnen die zich niet associëren met de gebruikelijke talking heads.” “Op het moment dat je beseft dat je de media zelf niet kunt beïnvloeden moet je het maar zelf doen. Dat was destijds de reden om Electronic Intifada op te richten.” Onder het motto ‘zelf doen’ schrijft Abunimah ook een eigen voorstel om de impasse rond de Israelisch-Palestijnse vredesbesprekingen te doorbreken. In One Country (2006) bepleit hij dat vrede in de regio beter bereikt kan worden in een, verenigde, democratische staat.

"Bush in sheep's clothing"

In mei 1998 is Abunimah aanwezig bij een lezing van Edward Said voor de Arabische gemeenschap in Chicago. Ook de senator van Illinois is te gast. De senator, een jonge zwarte man uit Chicago, maakt indruk op Ali. “Hij kwam progressief, intelligent en charismatisch over. Ik herinner mij duidelijk dat ik dacht: ‘Als een man van dit kaliber nu eens president zou kunnen worden.’” Maar nadat Barack Obama tien jaar later de presidentsverkiezingen wint, zwelt de kritiek van Abunimah aan. Ook zijn vroegere senator kan zich niet onttrekken aan de dwingende Israel-lobby. Ali is teleurgesteld: Obama is volgens hem “a Bush in sheep’s clothing”.